XVIII sesja Rady Gminy w Obrowie (nadzwyczajna)

w dniu 2020-02-26, godz. 11:00

1.Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji)

4.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia re...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Zamknięcie obrad