XV sesja Rady Gminy w Obrowie (nadzwyczajna)

w dniu 2019-12-12, godz. 10:00

1.Otwarcie XV sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji)

4.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo w zakresie naruszenia praworządności

Głosowanie (Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na d...)

7.Zamknięcie obrad