X sesja Rady Gminy w Obrowie (nadzwyczajna)

w dniu 2019-09-03, godz. 09:00

1.Otwarcie X sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji)

4.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/152/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Obrowo na lata 2016-2023

Głosowanie (Przyjecie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

7.Sprawy różne

8.Zamknięcie obrad