VI Sesja Rady w Obrowie - nadzwyczajna

w dniu 2019-02-06, godz. 11:00

1.Otwarcie VI sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji)

4.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Przyjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Głosowanie (Przyjęcie uchwały w sprawie zarządzenia...)

7.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa

Głosowanie (Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statu...)

8.Sprawy różne

9.Zamknięcie obrad