V sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2019-01-29, godz. 11:00

1.Otwarcie V sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołu z IV sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV sesji)

4.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

5.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Interpelacje i wnioski radnych

8.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2036

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia st...)

12.Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach

Głosowanie (Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji L...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzo...)

14.Sprawy różne

15.Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy w Obrowie