II sesja Rady Gminy w Obrowie

w dniu 2018-11-29, godz. 11:00

1.Otwarcie II sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjęcie protokołu z I sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z I sesji)

4.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

5.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Interpelacje i wnioski radnych

8.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

15.Sprawy różne

16.Zakończenie obrad II sesji Rady Gminy w Obrowie