XXVII sesja Rady Gminy w Obrowie (on-line)

w dniu 2021-09-14, godz. 08:00

1.Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVI sesji)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2021- 2034

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy zabytku – Kościół św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyznania do...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania p...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki miejscowości Kawęczyn gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania nazwy Tarasowi Widokowemu im. Michała Kokota

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Łęg Osiek gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany skł...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

24.Interpelacje i wnioski radnych

25.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

26.Sprawy różne

27.Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy w Obrowie