XXIV sesja Rady Gminy w Obrowie (on-line)

w dniu 2020-12-22, godz. 09:30

1.Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy

2.Stwierdzenie quorum

3.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady G...)

5.Wybór sekretarza obrad

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

6.Informacja Wójta z działalności między sesjami

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020-2034

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Prog...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia b...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2021-2034

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Wyróżnień Gminy Obrowo

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

15.Interpelacje i wnioski radnych

16.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

17.Sprawy różne

18.Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy w Obrowie